Søndag, den 8. december 2019 kl 15.00 er dagen til vores årlige superkoncert.  Meget herom senere.