Søndag, den 12. december 2021 kl 15.00 afholdes julevelgørenhedskoncert på Værket, Randers.
meget mere herom senere.